Çocuk Diş Hekimi Doç.Dr. Çiğdem Elbek Çubukçu

Doç. Dr. Çiğdem ELBEK ÇUBUKÇU M.Sc., Ph.D.       

İzmir’deki Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Doç. Dr. Çiğdem ELBEK ÇUBUKÇU aynı Üniversite’de Pedodonti (Çocuk Diş Hekimi) Doktorası yaptı.

Bursa’daki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Birimi’nde Pedodontist Diş Hekimi olarak meslek yaşamını sürdüren Doç. Dr. Çiğdem ELBEK ÇUBUKÇU, aynı anda akademik eğitimine devam ederek Doçentlik unvanını aldı.

Halen, Çocuk Diş Hekimliği Doçenti olarak, Bursa Özlüce’deki kendi kliniğinde hasta kabul etmektedir.

MESLEKİ İLGİ ALANLARI:

Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları, Diş ve Destek Doku Travmaları, Engelli Çocuklarda Diş Tedavileri ve Sistemik Hastalıkların Baş-Boyun Bölgesine Etkileridir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji A.D. hastalarının ağız-diş tedavileri üzerine yoğunlaştı ve Oral Mukozit konusunda çok sayıda yayın hazırladı. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)

Aynı zamanda; “Çocukluk Çağı Lösemileri- Kanserleri”, “Kemoterapi ve Radyoterapi”, Kemik İliği Naklinin (KİT) Ağız ve Diş sağlığı ile Dişlerin Gelişimi Üzerine Etkileri” konularında yerli ve yabancı mesleki mecralarda makaleleri yayınlandı.

Diş Hekimliği ihtisasına ek olarak, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği konularında Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksekokulu’ndan diploması bulunmaktadır.

Türk Diş Hekimleri Birliği Engelsiz Komisyonu, Bursa Lösemili Çocuklar Derneği (LÖDER), Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği ve European Assosiation of Pediatric Dentistry (EAPD) üyelikleri bulunmaktadır.

EĞİTİM DURUMU

2014 - Doçent Doktor
2004-2006 - Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksekokulu
1997-2000 - Ege Üniversitesi, İzmir Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti doktorası
1991-1996 - Ege Üniversitesi, İzmir Dişhekimliği Fakültesi

MESLEKİ DENEYİM

2002-2014: Uludağ Üniversitesi, Bursa Tıp Fakültesi, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Birimi Pedodontist Dişhekimi
2000-2002: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Dişhekimi
1997-2000: Ege Üniversitesi, İzmir Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Şubat-Mart 1996: Hollanda, Nijmegen Dental College- Ege Üniversitesi Pedodonti Anabilim Dalı. Öğrenci Değişim Programı-Pedodonti Zorunlu Stajı

BİLİMSEL YAYINLAR

Bilimsel yayın listesi için tıklayınız.

ÜYELİKLER

International Association of Paediatric Dentistry (IAPD)
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)
Bursa Dişhekimleri Odası (BDO)